person_outline
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
София-област
Address
ул.Софроний Врачански № 104
Phone number
02/931-08-83
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Добрич
Address
 пл. „Свобода“ 5 ет. 9
Phone number
058/60-41-44
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Стара Загора
Address
ул."Стефан Караджа"№8
Phone number
042/62-36-04
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Кърджали
Address
ул."Деспот Слав" № 1, етаж 4, стая 404
Phone number
0361/6-23-03
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Търговище
Address
ул.Ст.Караджа1
Phone number
0601/6-35-68
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Кюстендил
Address
ул."Демокрация" № 44
Phone number
078/52-31-80
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Хасково
Address
ул."П.Евтимий" №2,ет.4
Phone number
038/62-26-13
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Ловеч
Address
ул."Търговска" №43
Phone number
068/62-01-93
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Шумен
Address
ул."Съединение" №107 ет.4
Phone number
054/80-03-49
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Монтана
Address
пл."Жеравица" №1
Phone number
096/30-07-87
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Ямбол
Address
ул.Димитър Благоев № 13
Phone number
046/66-27-16
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Пазарджик
Address
бул.Гурко 3А
Phone number
034/44-47-24
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Перник
Address
пл.св.Иван Рилски №1Б
Phone number
076/60-09-54
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Плевен
Address
ул. "Иван Вазов" № 4
Phone number
064/80-18-45
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Осъществява дейност по предоставяне на социални помощи. Координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги и оказва методическа подкрепа при предоставянето им.
Region
София
Address
София, ул."Триадица" №2
Phone number
02/935 05 18
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Пловдив
Address
Бул. "Христо Ботев" № 82
Phone number
032/64-34-98
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Благоевград
Address
ул. "Братя Иванови" №7, ет.3
Phone number
073/88-14-80
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Разград
Address
 ул. Княз Борис № 72
Phone number
084/ 66-02-69
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Бургас
Address
гр. Бургас, ул."Конт Андрованти" № 2
Phone number
056/83-60-40
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Русе
Address
ул. Ангел Кънчев1, ет. 7
Phone number
082/82-48-88
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Велико Търново
Address
 пл."Център" № 2
Phone number
062/60-55-86
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Силистра
Address
 ул."Христо Смирненски" №2
Phone number
086/82-31-28
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Варна
Address
ул. "кап. П. Воевода" №34
Phone number
052/60-36-26
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Сливен
Address
ул. "Попска" №11
Phone number
044/62-54-51
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Видин
Address
пл. Бдинци №1
Phone number
094/60-16-53
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки
Териториално поделение на Агенция социално подпомагане
Region
Смолян
Address
бул."България" №14
Phone number
0301/6-28-16
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opening Hours
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9.00-17.00
Working area/field (content)
Предоставяне на социални и семейни помощи и добавки


RED about Europe
How does the platform work?