person_outline
Полезна информация в помощ при случаи на домашно насилие
Region
България
Address
София, 1051 ул."Триадица" 2
Phone number
02/8119 443
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НПО
Region
България
Address
София, 1111, ж.к. "Яворов" 73
Phone number
02/944 17 99
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Working area/field (content)
Сдружение за осъществяване на общественополезна дейност
НПО
Region
България
Address
София, 1000, бул."Витоша" 58
Phone number
02/444 43 80
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Working area/field (content)
Обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна
НПО
Region
България
Address
София, 1000, бул."Васил Левски"
Phone number
02/963 53 57
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Working area/field (content)
Организацията работи в областта на равенството между половете, насилието срещу жените, недискриминацията и репродуктивните права
НПО
Region
България
Address
София, 1124, ул."Река Осъм" 1
Phone number
02/944 27 55
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Region
България
Address
София, "Г.С.Раковски"187А
Phone number
02/988 78 56
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НПО
Region
България
Address
София, ул."Виктор Григорович" 1
Phone number
02/852 47 13
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Working area/field (content)
Общност от експерти в помагането на деца и семейства
НПО
Region
България
Address
София, ул."Екзарх Йосиф" 85
Phone number
02/983 52 05
Working area/field (content)
Център за хора преживели насилие
 "Горещ" телефон – в помощ на гражданите за консултации и справки
Region
България
Address
София, 1051 ул."Триадица" 2
Phone number
02/935 05 50
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


RED about Europe
How does the platform work?